Untitled document
szkolenia, coaching, projekty HR - Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu
Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu - coaching, psychologia biznesu, szkolenia, ocena pracy
Forum dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii BiznesuCzat dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu

trenerzy wewnętrzni

Untitled document Eksperci, Trenerzy i Coachowie csipb.pl są szkoleniowcami z kilkunastoletni doświadczeniem w prowadzeniu interaktywnych warsztatów dla organizacji, firm i instytucji, szkoleń z różnorodnych obszarów i kompetencji zarówno indywidulanych i grupowych .

Zespół csipb.pl to twórcy autorskich metod analizy potrzeb szkoleniowych, programów i audytów szkoleniowych, treningów interpersonalnych, działań rozwojowych z wykorzystaniem najnowcześniejszej techniki (twórcy systemu "e-Know-How" dostępnego na stronach csipb.pl, interaktywnych follow-up, szkoleń blended i e-learningowych).

Posiadamy unikalne doświadczenie w budowaniu programów rozwojowych dla Trenerów i Coachów, łączymy ogromne doświadczenie biznesowe, menedzerskie i dydaktyczne. Dzielimy się wiedzą naszych ekspertów, którzy przez wiele lat odpowiadali za zarządzanie i realizację działów rozwojowych największych międzynarodowych korporacji oraz inspirującymi wykładowcami na najbardziej prestiżowych kierunkach w najlepszych wyższych uczelniach.

Nasze bogate doświadczenie biznesowe, trenerskie i dydaktyczne połączone z profesjonalną wiedzą psychologiczną i znakomitymi zdolnościami monitorowania przebiegu procesu grupowego zostało potwierdzone uzyskaniem akredytacji, licencji i rekomendacji najbardziej prestiżowych polskich i międzynarodowych organizacji m.in.:
 • akredytacje superwizyjne (m.in. Coaching Supervision Academy, European Mentoring and Coaching Counsil, ICF Approved)
 • certyfikacje (Academy of Efectiveness Leadership - ICAN/Harvard Business; Insight®Discovery™; International Coaching Community)
 • rekomendacje trenerów warsztatu umiejętności społecznych I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • międzynarodowe certyfikacje trenerskie (m.in. Achieve Global - International Train the Trainers oraz International Skills the Trainers, Hill International Trainer)

Obszary, którymi zajmujemy się w ramach rozwoju trenerów wewnętrznych w organizacjach:

 • Audyt polityki szkoleniowej w firmie
 • Badania jakości prowadzonych procesów szkoleniowych
 • Pogłębiona analiza potrzeb szkoleniowych trenerów, szkoleniowców i osób prowadzących wystąpienia publiczne i prezentacje
 • Projektowanie i wdrażanie procesu rekrutacji i selekcji trenerów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Projektowanie i wdrażanie procesów rozwoju kompetencji prowadzenia szkoleń/prezentacji produktowych dla pracowników
 • Organizacja pełnego procesu szkoleń (tradycyjnych i e-learningowych) dla pracowników działów HR i Szkoleń
 • Projektowanie i prowadzenie eventów motywacyjnych dla trenerów wewnętrznych
 • Projektowanie i prowadzenie procesu superwizji dla trenerów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Projektowanie i wdrażanie systemów motywacyjnych dla trenerów wewnętrznych
 • Doradztwo w projektowania i wdrażania programów i materiałów szkoleniowych
 • Doradztwo i coaching w rozwoju kompetencji trenerskich
 • Projektowanie i wdrażanie programów antystresowych dla działów HR i Szkoleń
 • Coaching kompetencyjny (training on the job) dla trenerów/prezenterów/dydaktyków
 • Coaching rozwojowy dla trenerów

Zobacz przykładową listę realizowanych szkoleń dla trenerów/szkoleniowców/prezenterów:

 • Efektywna rekrutacja i selekcja najlepszych trenerów/prezenterów
 • Planowanie rozwoju kompetencji szkoleniowców z wykorzystaniem metody
 • Development Center
 • Akademia Profesjonalnego Szkoleniowca wewnętrznego w firmie
 • Akademia Menedżera Szkoleń
 • Akademia Profesjonalnego Wykładowcy/Szkoleniowca
 • Akademia Profesjonalnego Prezentera Produktów i Usług
 • Akademia Konferansjera Imprez i Eventów
 • Certyfikacja Menedżera Szkoleń
 • Certyfikacja Wykładowcy/Szkoleniowca
 • Certyfikacja Prezentera Produktów i Usług
 • Projektowanie i wdrażanie polityki szkoleniowej w firmie
 • Budowanie Działu Szkoleń w organizacji
 • Znaczenie procesu grupowego w szkoleniach
 • Trening interpersonalny dla trenerów
 • Prowadzenie interaktywnych szkoleń produktowych
 • Projektowanie i prowadzenie eventów/szkoleń integracyjnych
 • Budowanie programów szkoleniowych dla firm i instytucji
 • Prowadzenie efektywnych zajęć dydaktycznych w instytucjach oświatowych
 • Autoprezentacja szkoleniowca/prezentera/wykładowcy
 • Metody i techniki szkoleniowe
 • Emisja i higiena głosu w pracy szkoleniowca/prezentera/wykładowcy-techniki aktorskie
 • Metody wywierania wpływu na uczestników szkoleń
 • Grupa z Piekła Rodem - praca z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń
 • Metody i narzędzia ewaluacji szkoleń
 • ROI w szkoleniach
 • Prowadzenie training on the job w organizacji
 • Coaching jako narzędzie pracy szkoleniowca
 • Projektowanie treningu kierowniczego
 • Międzykulturowe szkolenia
 • Budowanie Efektywnych Zespołów Trenerskich
 • Rola szkoleniowca w budowaniu organizacji uczącej się
 • Trening kreatywności dla szkoleniowców
 • Trening antystresowy dla szkoleniowców
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu w pracy szkoleniowca
 • Videotraning kompetencji trenerskich - coaching/superwizja/training on the job

 

Indywidualny rozwój kompetencji trenerskich w relacji Mentor - Trener. Dzięki temu, Trener, może w kontakcie z doświadczonym Mentorem/Trenerem Seniorem rozwijać i doskonalić swój warsztat oraz uzupełniać i rozwijać wiedzę i umiejętności w wymaganych obszarach.

Po odbyciu stażu i uzyskaniu Certyfikacji Trenera CSIPB.pl możliwość asystowania i prowadzenia szkoleń dla Klientów biznesowych - dowiedz się więcej kontaktując się z nami.
 
Wszelkie prawa do stron Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu zastrzeżone.
Copyright CSiPB 2008