Untitled document
szkolenia, coaching, projekty HR - Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu
Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu - coaching, psychologia biznesu, szkolenia, ocena pracy
Forum dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii BiznesuCzat dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu

Przykładowe działania

Zakończyliśmy kolejny Niezbędnik Menedżera dla kadry menedżerskiej PPG

Zakończyliśmy kolejny cykl szkoleń dla menedżerów firm: PPG POLIFARB oraz PPG DECO opartych na metodologii Insights®Discovery™.
Szkolenie składało się z III modułów, każdy tematycznie ukierunkowany na jeden z najważniejszych aspektów bycia dobrym menedżerem. Wyniki raportów indywidualnych Insights Discovery jak i sposób prowadzenia szkoleń zostały przyjęte bardzo entuzjastycznie, czego potwierdzeniem są cytaty z ankiet poszkoleniowych:
„ pełen profesjonalizm”, „proste, ale skuteczne przedstawienie tematu”, „dobra energia prowadzącego”, „bardzo dobre merytoryczne przygotowanie szkolenia”, „ciekawe, kolorystyczne przedstawienie osobowości”


Kolejna edycja szkoleń - NIEZBĘDNIK MENEDŻERA II już najbliższej Jesieni.

Zainaugurowaliśmy z sukcesem kolejną Akademię Zaawansowanej Sprzedaży!

Zainaugurowaliśmy pierwsze zajęć w ramach Akademii Skutecznej Sprzedaży dla doświadczonych przedstawicieli handlowych firmy SARSTEDT - globalnej firmy zajmującej się rozwojem, produkcją oraz sprzedażą sprzętu i materiałów eksploatacyjnych w dziedzinie medycyny i nauki. Pierwsze warsztaty oparte na metodologii Insights®Discovery™ (jesteśmy akredytowanym partnerem metodologii Insights®Discovery™ - kliknij aby zobaczyć czym jest metodologia Insights®Discovery™) spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i zakończyły uzyskaniem w ankietach poszkoleniowych oceny 5,0 (przy skali ocen od 0 do 5)!

Wykorzystujemy uznane na świecie narzędzia psychometryczne - Warsztaty komunikacji i Budowania Zespołu – warsztaty dla PARP

W podwarszawskiej Jachrance odbyło się szkolenie dla pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Uczestnicy pogłębiali swoje umiejętności w zakresie Komunikacji i Budowania Zespołu opierając się na przeprowadzonym wcześniej badaniu narzędziem psychometrycznym Extended DISC® (kliknij aby zobaczyć czym jest narzędzie psychometryczne Extended DISC®) oraz wiedzy i doświadczeniu trzech znakomitych trenerów. Po zakończonym szkoleniu każdy z 33 uczestników miał możliwość skorzystania z indywidulanego feedbacku udzielanego przez certyfikowanego konsultanta Extended DISC® podczas, którego otrzymywał m.in. indywidualne wskazówki na temat dalszego rozwoju.

Kolejne sukcesy w rozwoju kompetencji pracowników IT HelpDesku

Rozwijaliśmy kompetencje pracowników IT HelpDesku jednej z największych i najnowocześniejszych na świecie globalnych drukarń i dostawców szeroko pojętych usług w dziedzinie poligrafii i komunikacji. Warsztaty poświęcone doskonaleniu umiejętności telefonicznej obsługi klienta zakończyliśmy jak zwykle uzyskaniem oceny 5,0 (przy skali ocen od 0 do 5)!

Podnosimy efektywność międzynarodowych zespołów – angielskie, czeskie, słowackie, węgierskie i polskie raporty Insights®Discovery™

Współpraca z firmą PPG ma również charakter międzynarodowy. Rozwijaliśmy kompetencje pracowników branży IT. Szkolenie z Efektywnej Komunikacji i Współpracy oparte na metodologii Insights®Discovery™ (kliknij aby zobaczyć czym jest metodologia Insights®Discovery™) odbyło się na Słowacji. Z racji, iż uczestnicy władali różnymi językami (czeski, polski, słowacki i węgierski), szkolenie prowadzone było się w języku angielskim. Każdy z uczestników otrzymał raport indywidualny Insights®Discovery™ w dwóch wersjach językowych – angielskiej i w języku rodzimym. Raporty poszkoleniowe wykazały znaczne zadowolenie wśród uczestników a także chęć udziału w podobnych projektach we współpracy z Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu.

Cykl szkoleń Assessment Centre/Development Centre w organizacji finansowej

Zakończyliśmy 3 miesięczny cykl szkoleń dla Getin Bank z zakresu AC/DC. Słuchacze mieli okazję uczestniczyć w trzech rodzajach warsztatów: Model kompetencyjny w projektach AC/DC, Planowanie sesji AC/DC, Prowadzenie i ocena sesji AC/DC. Dzięki temu uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności związane z kompleksową realizacją projektów AC/DC – począwszy od definiowania strategicznych kompetencji, tworzenia modeli kompetencji oraz ich katalogowania, poprzez planowanie sesji - budowanie narzędzi wraz ze skalowaniem, aż po prowadzenie i ocenę sesji. Warsztaty rozwinęły kompetencje uczestników niezbędne do efektywnego i profesjonalnego prowadzenia projektów AC/ DC w organizacji finansowej.

Coaching Jako Styl Zarządzania

Podczas 2 dniowego warsztatu certyfikowany Coach i Trener csipb.pl przedstawił pracownikom Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych rolę procesu coachingu w zarządzaniu personelem. Uczestnicy poznali narzędzia coachingu, które mogą wykorzystywać na swoich stanowiskach w celu budowania efektywności zespołu, pobudzania wewnętrznej motywacji zatrudnionych oraz przezwyciężania barier. Szkolenie wyposażyło pracowników GIJHARS w wiedzę oraz wykształciło umiejętności z zakresu prowadzenia profesjonalnych rozmów coachingowych z podwładnymi, efektywnej komunikacji pomiędzy coachem i pracownikiem, pozwalającej na zbudowanie pozytywnej relacji sprzyjającej rozwojowi.

III Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu”

W dniach 5- 7 lutego odbyła się III Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu” zorganizowana przez Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego. Zaprezentowane zostały najnowocześniejsze trendy światowe m.in. przywództwo przyszłości, duchowy wymiar biznes- coachingu, systemowa zmiana organizacji. W gronie gości specjalnych konferencji znaleźli się prelegencji zagraniczni: dr Simon Western, Kåre Landfald, dr Richard Bolstad a także ponad 20 polskich specjalistów. Ekspert Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu przedstawił uczestnikom konferencji rolę mentoringu i coachingu w zarządzaniu talentami na przykładzie firmy Norma Polska (Norma Group). Temat ten spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

III Europejska Konferencja Psychologii Coachingu

13 i 14 grudnia 2011 obyła się III Europejska Konferencja Psychologii Coachingu w Londynie, której tematem były „Innowacje w Psychologii Coachingu”. Przedstawione zostały nowe trendy, idee oraz ich ocena pod kątem możliwości wykorzystania w istniejących modelach i rozwiązaniach coachingowych. Jednym z prelegentów wydarzenia był Ekspert csipb.pl, który przedstawił zmiany w psychologii coachingu jak miały miejsce w Polsce na przestrzeni lat. Uczestnicy konferencji poznali również wiele ciekawych studium przypadku z wdrożeń w coachingu w organizacjach opartego na psychologicznej wiedzy i badaniach zweryfikowanych naukowo. Wydarzenie to było użyteczne dla wszystkich osób, które stosują coaching w praktyce oraz dla tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje coachingowe w oparciu o najnowsze i najskuteczniejsze rozwiązania oparte na pozytywnej psychologii.

Profesjonalne Wystąpienia Publiczne

Trenerzy csibp.pl podczas szkolenia wzmacniali i rozwijali kompetencje pracowników ING Banku Śląskiego w zakresie profesjonalnych wystąpień publicznych, budowania interesujących treści oraz prawidłowej emisji głosu. Uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia prezentacji przed każdym audytorium , panowania nad własnymi emocjami oraz wywoływania pożądanego wrażenia u odbiorców poprzez mowę werbalną i niewerbalną.

Wspieramy rozwój pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w zakresie umiejętności przeprowadzania superwizji

Na podstawie wnikliwych badań potrzeb szkoleniowych, Ekspert csipb.pl przeprowadził 3- dniowe warsztaty z zakresu umiejętności przeprowadzania superwizji dla trenerów zatrudnienia wspieranego w projekcie „Holownik- nowa usługa aktywizacji zawodowej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności w zakresie przeprowadzania superwizji, poznali dobre praktyki wykorzystania narzędzi i elementów superwizji, a także możliwości ich zastosowania w zakresie prowadzonego projektu.

Internal Branding dla pracowników ING Banku Śląskiego

Interaktywny wykład prowadzony przez Trenera csipb.pl miał na celu wykształcenie w uczestnikach dobrych praktyk w zakresie organizowania działań komunikacyjnych, tworzenia skutecznych komunikatów wewnętrznych, a także zwiększenia efektywności komunikacji w dziale. Szkolenie rozwinęło w uczestnikach umiejętności organizowania indywidualnych i grupowych działań komunikacyjnych , posługiwania się technikami usprawniającymi komunikację (zwłaszcza elektroniczną) oraz tworzenia odpowiednich komunikatów wewnętrznych.

Współpraca w zespole w sytuacji zmiany

Szkolenie z zakresu zarządzania zmianą dla Brygadzistów firmy Hager Polo prowadzone przez trenera Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu miało na celu wzmocnienie i rozwinięcie umiejętności związanych z konstruktywnym przeprowadzaniem zespół przez zmiany. Warsztaty uświadomiły uczestnikom ich istotną rolę w procesie zmian, wykształciły umiejętność planowania procesu oraz budowania odpowiedniej polityki informacyjnej w zespole w sytuacji zmiany.

Rozwój potencjału menedżerskiego w procesach coachingu indywidualnego kadry zarządzającej Getin Noble Bank

Coachowie Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu rozpoczęli procesy coachingu indywidualnego kadry zarządzającej Getin Noble Bank. Proces business coachingu oparty jest o pracę nad kompetencjami stanowiącymi zestaw niezbędnej wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie umiejętności i kompetencji, które chce doskonalić menedżer biorący udział w procesie coachingowym.


Gra o pracę Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników

Trenerzy csipb.pl przeprowadzili 1-dniowe warsztaty dla pracowników działu personalnego firmy Hager Polo. Warsztaty zaprojektowane na podstawie dogłębnej analizy narzędzi i metod pracy działu personalnego miały na celu wzmocnienie i rozwinięcie umiejętności świadomego i skutecznego prowadzenia procesu rekrutacji i selekcji pracowników w firmie Hager.


Procesy coachingu indywidualnego dla menedżerów Norma Group

Coachowie Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu kontynuują dobrą współpracę z firmą Norma Group prowadząc dwa kolejne procesy business coachingu kadry zarządzającej.

 


Kontynuacja procesów coachingu indywidualnego dla menedżerów KORONA SA

Certyfikowani Coachowie csipb.pl od 2009 roku prowadzą procesy coachingowe dla kadry menedżerskiej Korona SA. W lipcu 2011 roku zakończyliśmy kolejny proces coachingowy jednego z Dyrektorów spółki. Procesy coachingu obejmują 7 sesji coachingowych, w wyniku których menedżerowie uzyskują niezbędną pomoc, dzięki której mógą wyznaczyć priorytety własnego samorozwoju i w świadomy sposób zaplanować rozwój swoich kompetencji menedżerskiech. Procesy coachingu wzbogacone są dodatkowo o indywidualne badania osobowości Insights®Discovery™, na bazie których uczestnicy otrzymują raport z badania - Pełen Profil Indywidualny Insights®Discovery™.


Coaching menedżerski w firmie Spokey

W maju 2011 roku rozpoczęliśmy kolejny proces coachingu menedżerskiego w firmie Spokey - polskiego producenta artykułów sportowych. Proces coachingu obejmuje 8 sesji coachingowych.

 

 

II Międzynarodowa konferencja coachingu
Coaching jako katalizator rozwoju organizacji

Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu wspólnie z Centrum Coachingu przy Akademii Leona Koźmińskiego miało zaszczyt zaprosić na II Międzynarodową Naukową Konferencję Coachingu pod hasłem: Coaching jako katalizator rozwoju organizacji, która odbyła się w dniach 23-25 stycznia 2011 roku w Warszawie w siedzibie uczelni.

Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji byli międzynarodowi specjaliści dr Jonathan Passmore, Philippe Rosinski, dr Mark Rittenberg oraz ponad 30 polskich ekspertów i praktyków w zakresie coachingu w tym eksperci i coachowie Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu. Spotkanie z naszym ekspertem spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników Konferencji.

Konferencja była szczególnie użyteczna dla wyższej kadry zarządzającej dyrektorów HR oraz coachów profesjonalnych. Głównymi obszarami były: Budowanie coachingowej kultury organizacyjnej, Obszary zastosowań coachingu w organizacjach, Coaching menedżerski, Zasady wdrażania coachingu, Coaching zespołów, Coaching a przywództwo.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Podsumowaniem Konferencji.

 

Kontynuacja działań rozwojowych dla menedżerów At Media

Menedżerowie At Media - pierwszego w Polsce Domu Sprzedaży Mediów Tematycznych, wzięli udział w kolejnym warsztacie służącym wzmocnieniu i rozwinięciu umiejętności budowania zespołów pracowniczych – „Lider czy przywódca – doświadczenie i refleksja”. Podczas warsztatu uczestnicy wspólnie z trenerem csipb.pl skupili się na rozwinięciu i poznaniu narzędzi pozwalających radzić sobie z trudnymi sytuacjami mającymi miejsce w zespołach. Warsztaty pozwoliły na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania asertywnych narzędzi w kontakcie z innymi, takimi jak: asertywne odmawianie, radzenie sobie z krytyką, asertywne wyrażanie poglądów, jak również komunikowanie trudnych decyzji.

 

Cykl działań rozwojowych dla jednej z czołowych międzynarodowych firm z sektora ubezpieczeń

Trenerzy csipb.pl przeprowadzili cykl działań rozwojowych dla pracowników jednej z czołowych międzynarodowych firm z sektora ubezpieczeń. Działania składały się z warsztatów: „Skuteczne narzędzia i techniki menedżerskie” oraz „Przywództwo i kierowanie zespołem - doświadczenie i refleksja”. Warsztaty „Skuteczne narzędzia i techniki menedżerskie” miały na celu wzmocnienie i rozwinięcie ważnych kompetencji menedżerskich w zakresie: komunikowania się z zespołem pracowników, delegowania zadań, motywowania i rozwiązywania konfliktów. Doświadczenia zdobyte na szkoleniu stały się dla uczestników wsparciem w rozwoju postaw liderskich, wyrażających się w poczuciu odpowiedzialności za zadanie i za zespół oraz w zdobywaniu dojrzałości menedżerskiej. W trakcie warsztatu „Przywództwo i kierowanie zespołem - doświadczenie i refleksja” uczestnicy poznali m.in. specyfikę różnych stylów zarządzania, co pozwoliło im zdiagnozować swój sposób zarządzania ludźmi oraz zobaczyć jego plusy i deficyty.

 

Projekt Development Center dla kadry zarządzającej Hager Polo

Celem projektu Development Center przeprowadzonego przez ekspertów csipb.pl w listopadzie 2010 roku była diagnoza obecnego poziomu kompetencji miękkich menedżerów I i II szczebla zarządzania biorących udział w projekcie, określenie ich potencjału menedżerskiego, mocnych stron oraz określenie obszarów do rozwoju w zakresie badanych kompetencji.
Development Center składał się z zadań grupowych oraz indywidualnych. Asesorzy csipb.pl dokonali oceny poziomu kompetencji w zakresie zdefiniowanych kompetencji i na tej podstawie opracowali indywidualne profile rozwojowe dla uczestników DC. Indywidualne profile zawierały opis kompetencji, wnioski z sesji DC, opis mocnych stron menedżera i obszary rozwojowe określone na podstawie sesji development center w zakresie badanych kompetencji.
Każdy z uczestników sesji DC uczestniczył w indywidualnej rozmowie feedback, w trakcie której wspólnie z asesorami csipb.pl omówił poszczególne zachowania w czasie ocenianej sesji DC ze szczególnym odniesieniem do mocnych stron i obszarów wymagających doskonalenia. Podczas sesji określone zostały również dalsze działania rozwojowe, proponowane z punktu widzenia asesorów procesu, jak i samych menedżerów.

 

 

Rola Menedżera Liniowego w kontekście wielowymiarowego partnerstwa

Celem warsztatu prowadzonego przez trenera Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu dla brygadzistów firmy Hager Polo było uświadomienie brygadzistom pełnionej przez nich roli w organizacji i ich autorytetu w grupie pracowników. Wspólnie z ekspertem csipb.pl uczestnicy pracowali nad wyszukaniem wspólnych rozwiązań w byciu partnerem dla organizacji i autorytetem dla zespołu oraz na postawach związanych z przesunięciem obszaru utożsamiania się z zespołem pracowników w stronę organizacji.

 

„Budowanie siły w zespole”

Warsztaty „Budowanie siły w zespole” dla pracowników Biura Obsługi Klienta i pracowników działu logistyki firmy Hager Polo prowadzone przez trenera Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, miały na celu wzmocnienie i rozwinięcie umiejętności pracy w zespole. Pozwoliły uczestnikom na pogłębienie wiedzy o sobie i o innych członkach zespołu w oparciu o koncepcję Insights Discovery oraz stworzenie kafeterii wartości zespołu, które będą stanowiły platformę do odnajdywania konstruktywnych rozwiązań pojawiających się w realności zawodowej sytuacji problemowych w zespole.

 

Efektywny Menedżer

Trenerzy csipb.pl zakończyli projekt rozwojowy dla menedżerów firmy invenio sp. z o.o. - części międzynarodowej firmy inżynierskiej mającej swoje oddziały w Europie, Ameryce i Australii. Projekt szkoleniowy „Efektywny Menedżer” miał na celu wzmocnienie i rozwinięcie kompetencji menedżerskich w zakresie świadomego i skutecznego okazywania uznania, konstruktywnego przekazywania uwagi, zarządzania zadaniami własnymi oraz delegowania i motywowania pracowników w zespołach produkcyjnych. Warsztaty dały menedżerom możliwość udoskonalenia posiadanych kompetencji kierowniczych oraz poznanie nowoczesnych metod i narzędzi, wspierających ich pracę oraz pozwalających na osiąganie ponadprzeciętnych wyników przez cały zespół.

 

 

Wspieramy Przedstawicieli Handlowych Dan Cake Polonia

Trenerzy csipb.pl po raz kolejny mieli przyjemność współpracować z przedstawicielami handlowymi firmy Dan Cake Polonia. Warsztaty miały na celu przygotowanie handlowców do współpracy z różnymi kanałami dystrybucji (sieci handlowe, hurt, detal). Pozwoliły na zgłębienie fachowej wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności przez handlowców i osoby pracujące w bezpośrednim kontakcie z klientami m.in. z zakresu sprzedaży, wykorzystania technik i narzędzi profesjonalnej obsługi klienta oraz rozpoznawania potrzeb klienta oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

Coaching menedżerski w firmie Spokey

W sierpniu 2010 roku zakończyliśmy proces coachingu menedżerskiego w firmie Spokey - polskiego producenta artykułów sportowych. Proces coachingu obejmował 8 sesji coachingowych. W wyniku procesu prowadzonego przez certyfikowanego Coacha csipb.pl, menedżer uzyskał niezbędną pomoc, dzięki której mógł wyznaczyć priorytety własnego samorozwoju i w świadomy sposób zaplanował rozwój kompetencji menedżerskiech.

 

W uznaniu jakości prowadzonych działań rozwojowych csipb.pl nawiązało długofalową współpracę oraz zostało „Partnerem szkoleniowym PPG Deco Polska”

W ramach 48-godzinnego projektu Trenerzy csipb.pl przeprowadzili warsztaty dla pracownikó PPG Deco Polska - "Ja jako Lider", "Zarządzanie zespołem", oraz "Trudne sytuacje menedżerskie". Warsztaty miały na celu wzmocnienie i rozwinięcie umiejętności zarządczych menedżerów. Pozwoliły na ukształtowanie wizji osobistego przywództwa, zwiększenie świadomości osobistej związanej z własnym funkcjonowaniem w roli przywódcy oraz zwiększenie efektywności realizacji własnych celów biznesowych i rozwojowych menedżerów. Warszaty realizaowane były w oparciu o model Insights Discovery(kliknij aby zobaczyć czym jest metodologia Insights Discovery).

 

W uznaniu jakości prowadzonych działań rozwojowych csipb.pl nawiązało długofalową współpracę oraz zostało „Partnerem szkoleniowym PPG Deco Polska”

 

 

Skuteczna Autoprezentacja

Po raz kolejny Trenerzy csipb.pl mieli przyjemność prowadzić szkolenia dla pracowników ING Banku Śląskiego. Szkolenia "Skuteczna Autoprezentacja przed wymagającym Klientem zamożnym" miały na celu wzmocnienie i rozwinięcie umiejętności właściwej autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej oraz właściwej etykiety w biznesie uczestników szkolenia. Warsztaty pozwoliły na udoskonalenie umiejętności pokonywania zastrzeżeń i obiekcji w kontakcie z zamożnym klientem oraz efektywne przekazywanie mu informacji oraz prezentowanie rozwiązań.

 

 

Wspomagamy rozwój jakości kształcenia na polskich uczelniach wyższych

Eksperci i Trenerzy Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu zrealizowali 2 edycję działań rozwojowych w ramach projektu: „Budowa potencjału rozwojowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przez wzrost jakości i efektywności kształcenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mającego na celu wzbogacenie zakresu oddziaływań dydaktycznych na studentów z wykorzystaniem narzędzi psychologii, zagadnień związanych z wystąpieniami publicznymi i zarządzaniem procesem grupowym. Tegoroczna edycja projektu została wzbogacona o warsztaty z emisji i higieny głosu prowadzone przez logopedę, coacha z zakresu emisji i ekspresji głosu.

 

 

Szkolenie dla kadry menedżerskiej „Wizja i strategia”

W czerwcu 2010r. trenerzy csipb.pl przeprowadzili szkolenie „Wizja i strategia” dla kadry menedżerskiej ING Banku Śląskiego. Warsztat ten dedykowany był kierownikom i dyrektorom ING Banku Śląskiego, którzy dzięki indywidualnie zaprojektowanemu programowi nabyli oraz wzmocnili umiejętności współpracy przy tworzeniu strategii organizacji, określaniu jej celów strategicznych oraz elementów komunikacji organizacyjnej.

 

Rozwijamy potencjał liderów

Po raz drugi trenerzy csipb.pl mieli przyjemność poprowadzić Szkolenie dla Liderów Organizacji Studenckich Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Celem szkolenia było wzmocnienie i rozwinięcie kompetencji liderskich Liderów Organizacji Studenckich WSB. Warsztaty dostarczyły uczestnikom zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności dotyczących zaawansowanych zasad autoprezentacji, planowania ścieżek kariery oraz budowania i zarządzania zespołem.


Procesy coachingu indywidualnego dla menedżerów KORONA SA

Firma KORONA SA jest jednym z największych producentów świec oraz dostawców marek własnych tzw. private label, dla międzynarodowych koncernów. Certyfikowani Coachowie csipb.pl od 2009 roku prowadzą procesy coachingowe dla kadry menedżerskiej Korona SA.
Procesy business coachingu oparte są o pracę nad kompetencjami stanowiącymi zestaw niezbędnej wiedzy, umiejętności, doświadczeń i postaw w zakresie umiejętności i kompetencji menedżerskich, które menedżer chce doskonalić. Procesy coachingu wzbogacone zostały dodatkowo o indywidualne badania osobowości Insights Discovery, na bazie których uczestnicy otrzymali raport z badania - Pełen Profil Indywidualny InsightsDiscovery™.

 

Warsztat Skutecznego Lidera

Menedżerowie At Media - pierwszego w Polsce Domu Sprzedaży Mediów Tematycznych, wzięli udział w specjalnie zaprojektowanym warsztacie „Skuteczny Lider”. 2-dniowe warsztaty składały się z sesji
sz
koleniowych zawierających krótkie wprowadzenie teoretyczne, wsparte przykładami biznesowymi oraz praktyczne ćwiczenia pozwalające zdobyć konkretne umiejętności. Celem warsztatu było wzmocnienie kompetencji menedżerskich w zakresie m.in.: komunikowania się z zespołem pracowników, delegowania zadań, motywowania i rozwiązywania konfliktów.

 

 

Coaching kompetencyjny: "Ekspresja i emisja głosu w wystąpieniach publicznych i prezentacjach biznesowych"

Wspólnie z logopedą-trenerem emisji głosu prowadzimy procesy coachingu indywidualnego z zakresu profesjonalnej emisji głosu. Podczas sesji trener koncentruje się na wybranych przez uczestnika zagadnieniach, w takich obszarach jak: wywieranie wpływu na audytorium za pomocą technik emisyjnych, panowanie nad tremą w trakcie przemówień i prezentacji biznesowych w oparciu o kontrolę nad oddechem, postawą ciała, ekspresją i emisją głosu.
Procesy coachingu kompetencyjnego "Ekspresja i emisja głosu w wystąpieniach publicznych i prezentacjach biznesowych" prowadzone są m.in. w ING Banku Śląskim.

 

Podnoszenie sprawności językowej w komunikacji biznesowej

Coachowie csipb.pl prowadzą unikalny projekt coachingu kompetencyjnego w zakresie: „Podnoszenia sprawności językowej w komunikacji biznesowej” dla kadry menedżerskiej jednej z największych w Polsce instytucji finansowej.

Indywidualne sesje szkoleniowe z poprawności językowej pomagają uczestnikom w poprawnym konstruowaniu wypowiedzi zarówno w mowie, jak i piśmie. Służą również kształceniu umiejętności rozpoznawania i korygowania błędów językowych.


Szkolimy z profesjonalnej obsługi Klienta

Firma Hennlich Sp. z o.o. jest generalnym reprezentantem w Polsce wiodących światowych producentów. Jako partner dostarcza najnowocześniejsze i najwyższej jakości komponenty i podzespoły z kilku branż jednocześnie. Szkolenie „Profesjonalna obsługa Klienta” dla pracowników obsługi klienta, dzięki indywidualnie zaprojektowanemu programowi wzmocniło i rozwinęło umiejętności budowania i utrzymywania relacji z klientami, poprzez wypracowanie modelu prawidłowej postawy pracownika obsługi i poznanie zasad telefonicznego savoir vivre. Zwiększyło efektywność w zakresie udzielania pomocy klientom, pozyskiwania od nich informacji oraz poznania w praktyce różnych sposobów radzenia sobie z trudnym klientem.


Honorowy Vice President of the Society for Coaching Psychology

The Society for Coaching Psychology w Wielkiej Brytanii to najbardziej prestiżowa i uznana organizacja międzynarodowa, skupiająca i akredytująca coachów-psychologów, wyznaczająca standardy stosowania coachingu z wykorzystaniem zweryfikowanej wiedzy psychologicznej, oraz coachingu opartego o dowody naukowe (evidence-based coaching) w organizacjach, biznesie i life coachingu. W uznaniu wiedzy i doświadczeń coachingowych jeden z partnerów csipb.pl został wybrany na stanowisko Hon Vice Presidenta tej organizacji.

Zapraszamy na stronę internetową: The Society for Coaching Psychology


KLUB COACHA csipb.pl & WSB

W marcu 2010 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu utworzyło KLUB COACHA csipb.pl & WSB - miejsce integracji, rozwoju oraz wymiany doświadczeń i oczekiwań Coachów oraz osób interesujących się coachingiem.Więcej informacji: Klub Coacha

 

 

Rozwój potencjału menedżerskiego w procesach coachingu indywidualnego

Coachowie Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu zakończyli procesy coachingu indywidualnego kadry zarządzającej Norma Group. Procesy business coachingu oparte były o pracę nad kompetencjami stanowiącymi zestaw niezbędnej wiedzy, umiejętności, doświadczeń i postaw w zakresie umiejętności i kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej Norma Group.

 

 

Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla kadry menedżerskiej Ir-Plast

Coachowie csipb.pl przeprowadzili ponad 1,5 roczny projekt coachingu rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego oraz Akademię Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla senior management firmy Ir-Plast.
Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkim csipb.pl była procesem doskonalenia kompetencji zarządzania w indywidualnie zaprojektowanym cyklu zajęć w trakcie którego realizowane tematy były prezentowane od strony teoretycznej jak i uzupełniane sesjami coachingowymi-praktycznym treningiem umiejętności.

 

 

Manager poznaje moc coachingu

Specjalniedla czytelników dwumiesięcznika Manager&woman&man przygotowaliśmy oraz przeprowadziliśmy akcję 1,5 godzinnych bezpłatnych sesji coachingowych z certyfikowanymi coachami dla managerów. Akcja trwała w marcu oraz kwietniu 2010r.


Elitarny projekt Executive&Business Coaching dla senior managementu

Wspólnie z partnerem biznesowym - firmą Doradztwo Personalne DPM przeprowadziliśmy kilkanaście bezpłatnych sesji coachingowych dla właścicieli, Prezesów i senior managementu największych spółek i firm w Polsce. Wśród osób biorących udział w spotkaniu z certyfikowanym Coachem csipb.pl wzięli udział executives z takich firm jak: Tauron, Electrolux, PEC, Victaulic, Siemag Tecberg.

 

Rozwijamy Liderów - cykl warsztatów dla menedżerów TIETO

W lutym 2010 zakończyliśmy projekt rozwojowy dla menedżerów TIETO – firmy wiodącej w świadczeniu usług informatycznych w zakresie rozwoju i utrzymania usług cyfrowych.

Cykl warsztatów miał na celu wzmocnienie i rozwinięcie umiejętności świadomego i skutecznego prowadzenia zmiany w zespołach, jak również uczestniczenia w zmianach o charakterze ogólno organizacyjnym. Menedżerowie poznali również podstawowe założenia, narzędzia i trendy psychologiczne stosowane w biznesie.

 

Warsztaty pozwoliły na uświadomienie kadrze menedżerskiej ich istotnej roli w procesie przeprowadzania zmiany, wzmocnienie umiejętności prawidłowego planowania procesu zmian organizacyjnych oraz poznanie psychologicznych mechanizmów reakcji na zmiany. Warsztaty inspirowały do projektowania i osiągania celów osobistych i zawodowych.

 

Wspomagamy oraganizacje w okresie zmian

Nasi eksperci, trenerzy i coachowie prowadzą kompleksowe działania związane z rozowjem oraz zmianami zachodzącymi w organizacjach. Projekt działań rozwojowych przeprowadzony w firmie Hager Polo bprocesem długofalowym, składającym się z kilku połączonych ze sobą etapów. W ramach projektu przygotowaliśmy kilka grup pracowniczych w różnych obszarach, m.in. motywowania pracowników w okresie zmiany, obsługi klienta strategicznego, technik sprzedaży.

 

Proces executive coachingu

Coachowie csipb.pl rozwijali również podczas indywidualnych sesji coachingowych umiejętności Senior Managementu firmy Introl. Proces executive coachingu oparty był o pracę nad kompetencjami w zakresie umiejętności i kompetencji menedżerskich, które uczestnik chciał doskonalić.
Wykorzystywane w procesach executive coachingu prowadzonych przez certyfikowanych Coachów csipb.pl metody pracy coacha pozwalają na zamianę zdefiniowanych problemów na cele rozwojowe oraz osiągnięcie ich w oparciu o wyznawane i bliskie menedżerowi wartości. Dzięki temu ich osiągniecie oprócz zrealizowania celów biznesowych pozwala na odczucie satysfakcji zawodowej i osobistej.

 

Analizy arkuszy oceny przełożonego przez podwładnych w systemie ocen pracowniczych

W lutym 2010 csipb.pl po raz trzeci wygrało przetarg na realizację projektu sporządzenia analizy arkuszy oceny przełożonego przez podwładnych w systemie ocen pracowniczych dla Centrum Informatyki Grupy PZU S.A. W wyniku pogłębionej analizy statystyczno-merytorycznej Eksperci Centrum Szkoleń i Psychologii przygotowali Raporty Statystyczne, Profile Potencjału Kierowniczego dla każdego z ocenionych w ankietach Kierowników oraz Raport Rozwoju Potencjału Kierowniczego.

 

 


Realizacja cyklu działań dla PPG Polifarb Cieszyn S.A.

We wrześniu oraz październiku 2009 roku przeprowadziliśmy cykl działań rozwojowych dla menedżerów sprzedaży firmy PPG Polifarb Cieszyn S.A. - wiodącego na polskim rynku producenta farb i lakierów dla zastosowań przemysłowych.

Warsztaty miały na celu wzmocnienie i rozwinięcie umiejętności efektywnego stosowania rozmów coachingowych z podwładnymi, przekazanie wiedzy dotyczącej modeli coachingu i rozmów coachingowych dedykowanych dla menedżerów sprzedaży oraz wypracowanie modelu wzajemnego uczenia się w organizacji. Wrsztaty składały się zarówno z części wykładowo-teoretycznych jak i samodzielnych ćwiczeń i symulacji rozmów coachingowych oraz budowania action planów wdrożenia zmian w systemie pracy swoich pracowników.

 


W uznaniu jakości prowadzonych działań rozwojowych csipb.pl nawiązało długofalową współpracę oraz zostało „Partnerem szkoleniowym PPG Deco Polska”

 

Motywujemy menedżerów

Trenerzy csipb.pl przeprowadzili wykład motywacyjny dla Kadry menedżerskiej spółki COGNOR SA - międzynarodowego dystrybutora wyrobów hutniczych działającego na obszarze krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wykład dedykowany menedżerom sprzedaży dotyczył zagadnienia kluczowego z punktu widzenia menedżera: motywacji. Dostarczył uczestnikom najnowszej wiedzy i przełomowych idei. Spotkanie z ekspertami csipb.pl umożliwiło również wymianę doświadczeń zawodowych i dyskusję między uczestnikami.

 

Poznaj Moc Coachingu

W sierpniu 2009 roku rozpoczęliśmy akcję „POZNAJ MOC COACHINGU” – 1,5 godzinne, bezpłatne sesje coachingowe z certyfikowanymi Coachami. Do udziału w akcji zgłosiło się blisko 200 osób z firm z różnych branż - w przeważającej większości byli to menedżerowie średniego i wyższego szczebla. W bezpłatnych sesjach wzięli udział m.in. pracownicy takich firm jak: BZ WBK, Norma Group, Introl, PZU, ING, Schering-Plough Polska.

 

Akcja csipb.pl spotkała się z bardzo pozytywnymi ocenami uczestników. Często na podstawie jednej sesji menedżerowie dokonywali zmian w swoim życiu i pracy oraz mieli możliwość osiągnąć postawiony cel lub się do niego zbliżyć. Część spotkań jest kontynuowana, przekształciła się w rozpoczęcie procesów coachingu.

 

Ze względu na tak dużą ilość zgłoszeń nie wszyscy chętni mieli możliwość wzięcia udziału w Akcji. W związku z ogromnym zainteresowaniem będziemy kontynuować działania w przyszłym roku.

 

 

 

Wykorzystujemy cenione narzędzia psychometryczne

Extended DISC®

W okresie 2008/2009 eksperci Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu prowadzili liczne projekty executive coachingu, rozwoju kompetencji menedżerskich oraz planowania ścieżek kariery, w których wykorzystali badanie narzędziem psychometrycznym Extended DISC. Badanie potencjału kadry dało uczestnikom możliwość m.in. poznania swojego stylu zachowania, poznanie stylów zachowań innych członków zespołu, jak i zrozumienie mechanizmów współpracy w zespołach.

 

 

 

Wspieramy menedżerów europejskiego koncernu energetycznego

Proces coachingu dla kadry menedżerskiej Vattenfall

Coachowie Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w czerwcu 2009 roku zakończyli półroczny proces coachingu dla kadry menedżerskiej Vattenfall. Proces coachingu oparty był o pracę nad kompetencjami managerskimi stanowiącymi zestaw niezbędnej wiedzy, umiejętności, doświadczeń i postaw managerskich m.in. w zakresie zarządzania zespołem oraz budowania potencjału kadry pracowników w oparciu o pogłębioną diagnozę predyspozycji narzędziem Extended DISC. Uczestnicy procesu coachingu oraz badania Extended DISC byli pozytywnie z

askoczeni trafnością wniosków oraz profesjonalizmem przeprowadzonego procesu. Ich zdaniem wypracowane rozwiązania będą miały bogate zastosowanie w codziennej praktyce budowania i zarządzania własnymi zespołami.

 

 

 

 

 

Rozwijamy Lidera Południa

Akademia Skutecznego Sprzedawcy w Ir-Plast

W I i II kwartale 2009 roku przeprowadziliśmy działania doradczo – rozwojowe dla pracowników Ir-Plast. Na Akademię Skutecznego Sprzedawcy składały się trzy 2-dniowe warsztaty, których celem było wzmocnienie i rozwinięcie umiejętności efektywnego stosowania technik pozyskiwania współpracy i sprzedaży, skutecznego prowadzenia negocjacji handlowych oraz prawidłowego doboru metod pracy z klientem w oparciu o typologię Insights® Discovery.

 

Akademia składała się zarówno z części wykładowo-teoretycznych jak i samodzielnych ćwiczeń oraz symulacji rozmów sprzedażowo-handlowych. W ramach Akademii uczestnicy otrzymali kilkudziesięciostronicowe Indywidualne Raporty Insights® Discovery wraz z dodatkową analizą indywidualnego stylu funkcjonowania w obszarze sprzedaży oraz kontaktu z klientem.

 

Poniższy wykres przedstawia wyniki skumulowane ankiet poszkoleniowych (skala od 1 do 5, gdzie 1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa):

 

 

 

 

 

 

II Konwencja Rynku Elektrotechnicznego

Eksperci Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu mieli zaszczyt uczestniczyć w prestiżowym spotkaniu wszystkich przedstawicieli branży elektrotechnicznej. Podczas II Konwencji SHE Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki, która odbyła się 28 maja 2009 w Jabłonnie, prezentacja business&life Coacha dr Anny Syrek-Kosowskiej spotkała się z dużym uznaniem. Zdaniem uczestników, był to „pierwszy krok na drodze do osiągania własnych celów w życiu i biznesie”. Promując ideę ciągłego rozwoju kadry menedżerskiej ufundowaliśmy uczestnikom nagrody w postaci badania narzędziem psychometrycznym Extended DISC oraz Insights Discovery oraz bezpłatną sesję coachingową.

 

 

Wspomagamy rozwój jakości kształcenia na polskich uczelniach wyższych

Eksp

 
Wszelkie prawa do stron Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu zastrzeżone.
Copyright CSiPB 2008