Untitled document
szkolenia, coaching, projekty HR - Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu
Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu - coaching, psychologia biznesu, szkolenia, ocena pracy
Forum dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii BiznesuCzat dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu

profil indywidualny Insights®

Untitled document Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu jest akredytowanym partnerem Insights® oraz posiada wszelkie uprawnienia do prowadzenia szkoleń, coachingu oraz interpretacji raportów Insights®. Oferujemy całą gamę skutecznych rozwiązań opartych na metodologii Insights®.

 • Jak mogę pomóc pracownikom lepiej zrozumieć siebie?
 • Co możesz zrobić by Twoi pracownicy stali się bardziej pewni siebie?
 • Jak mogę zachęcić ludzi, aby chcieli uczyć się i rozwijać?
 • A co jeśli mógłbyś zmienić styl funkcjonowania organizacji?

Profil indywidualny Insights® Discovery™ jest narzędziem wspomagającym rozwój j indywidualny pracownika oraz całego zespołu. Dokument ten jest doskonałym wsparciem dla ludzi w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy.

Kwestionariusz

By otrzymać profil, respondent wypełnia prosty kwestionariusz składający się z 25 zestawów określeń. Wynikiem jest wielostronicowy raport, który daje możliwość dokładnego zrozumienia stylu funkcjonowania respondenta, oraz jego wpływu na relacje interpersonalne zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Model Insights® Discovery™ zakłada, że każdy człowiek jest niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Profil uczy rozpoznawać i doceniać różnice w tym zakresie.

Profil Indywidualny - rozdział Podstawowy

Profil Indywidualny Insights Discovery Każdy profil zawiera rozdział Podstawowy, który opisuje respondenta w kategoriaach stylu funkcjonowania, mocnych i potencjalnie słabych stron, wartości wnoszonych do zespołu, stylu komunikowania się, nieuświadomionych aspektów wizerunku, typu antagonistycznego i wskazówek dotyczących dalszego rozwoju.

Wiedza zawarta w Rozdziale Podstawowym może być poszerzona o treści dodatkowych rozdziałów Profilu, które doskonale wspierają rozwój indywidualny pracownika w konkretnych, specyficznych obszarach.

Profil Indywidualny - rozdział Zarządzanie

Ten moduł zawiera cenne informacje, pomocne szczególnie w programach rozwojowych z zakresu u przywództwa oraz rozwoju kompetencji menedżerskich. Pomaga on członkom kadry zarządzającej przyjrzeć się swoim własnym stylom zarządzania oraz potrzebom osób, którymi zarządzają w kategoriach motywacji, środowiska pracy oraz preferowanego stylu zarządzania. Rozdział ten jest doskonałym źródłem samoświadomości dla skutecznych i efektywnych menedżerów na każdym etapie rozwoju zawodowego.

Profil Indywidualny - rozdział Rozwój osobisty

Ten rozdział umożliwia zrozumienie ogólnego stylu funkcjonowania, a także pomaga w zgłębieniu wiedzy na temat możliwości wzrostu i doskonalenia siebie w różnych obszarach rozwoju indywidualnego, włączając w to zagadnienia z zakresu kreatywności oraz wyznaczania celów. Rozdział Rozwój Osobisty może być wykorzystany jako integralna część warsztatu Insights® Efektywność Indywidualna a także może stanowić wsparcie w procesie coachingu.

Profil Indywidualny - rozdział Skuteczna sprzedaż

Rozdział ten ukazuje indywidualne predyspozycje do sprzedaży i wywierania wpływu na każdym etapie, od przygotowania i nawiązania kontaktu aż po rozwijanie współpracy. Moduł może być dostosowany do wewnętrznego modelu sprzedaży organizacji.

Profil Indywidualny - rozdział Pytania rekrutacyjne

Rozdział Pytania Rekrutacyjne jest jednostronicowym zbiorem pytań, które znajdują zastosowanie w procesie rekrutacji i selekcji. Pytania dotykają tych obszarów, w których respondent może czuć się niezbyt pewnie, lub które może postrzegać jako wyzwanie. Moduł ten pomoże określić poziom samoświadomości respondenta w zakresie jego słabszych stron i potencjalnych obszarów rozwoju.

Najważniejsze informacje o Insights®Discovery™

 • Każdy z nas jest niepowtarzalny i takie też są Profile Indywidualne Insights®Discovery™
 • Prosty, łatwy do zapamiętania system kolorów
 • Insights Discovery szkolenia
 • Pozytywny język Profilu zachęca do refleksji i skłania do pracy nad rozwojem indywidualnym
 • Pomaga ludziom lepiej zrozumieć swój styl funkcjonowania oraz jego wpływ na inne osoby
 • Pomaga ludziom rozwijać umiejętności interpersonalne, podnosić efektywność zespołu oraz tworzyć bardziej pozytywne a zarazem bardziej wydajne środowisko pracy
 • Prosty do zrozumienia i zapamiętania, znajduje długofalowe zastosowanie w organizacji o pomaga w łatwy sposób zmodyfikować zachowania ludzi


W przypadku jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami - tel. 668 195 211 lub email: biuro@csipb.pl
 
Wszelkie prawa do stron Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu zastrzeżone.
Copyright CSiPB 2008