Untitled document
szkolenia, coaching, projekty HR - Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu
Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu - coaching, psychologia biznesu, szkolenia, ocena pracy
Forum dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii BiznesuCzat dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu

middle management

Untitled document

 

Eksperci, Trenerzy i Coachowie  csipb.pl posiadają duże doświadczenie w pracy, zarządzaniu, szkoleniu i doradzaniu Dyrektorom, Kierownikom i Liderom (od II lini raportowania).

Wspieraliśmy rozwój kompetencji menedżerskich wdrażajac kompleksowe działania rozwojowe w firmach w sektorze małych i średnich przedsiebiorstw jak i w międzynarodowych korporacjach  m.in. w: Grupie Hager, Vattenfall, ING, PZU, CF Gomma, CMC Zawiercie, UPC Polska, Wizja TV, etc.

Prowadzimy szkolenia rozwijające kompetencje kierownicze w języku polskim i angielskim.

 

Obszary, którymi zajmujemy się w tym zakresie:

 

 • Audyt stylów kierowania w organizacji
 • Audyt procesów zarządzania we wszystkich działach firmy
 • Audyt kultury coachingowej w firmie
 • Projektowanie i wdrażanie systemów oceny pracowniczej
 • Projektowanie i wdrażanie procesów zarządzania kompetencjami
 • Projektowanie i wdrażanie systemów motywacyjnych
 • Badanie potencjału menedżerskiego kadry (testy psychologiczne, narzędzia psychometryczne)
 • Projektowanie i wdrażanie programów badania potencjału kadry kierowniczej metodą Development Center
 • Planowanie ścieżek kariery i procesów sukcesji w firmach
 • Pogłębiona analiza potrzeb szkoleniowych kadry kierowniczej
 • Projektowanie i wdrażanie procesu rekrutacji i selekcji kadry menedżerskiej średniego szczebla
 • Organizacja pełnego procesu szkoleń (tradycyjnych i e-learningowych) dla kadry kierowniczej
 • Projektowanie i prowadzenie eventów motywacyjnych dla menedżerów
 • Projektowanie i prowadzenie wykładów motywacyjnych dla menedżerów
 • Projektowanie i prowadzenie wyjazdów integracyjnych dla kadry
 • Projektowanie i wdrażanie systemów motywacyjnych dla menedżerów
 • Doradztwo w procesie zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi w organizacji
 • Projektowanie i wdrażanie programów antystresowych dla kadry kierowniczej
 • Coaching kompetencyjny (training on the job) dla menedżerów
 • Coaching rozwojowy dla kadry kierowniczej
 • Prowadzimy szkolenia grupowe i indywdiualne

Elitarna usługa:

HOMEtrainngCSIPB

 

(unikalne na rynku polskim szkolenia indywidualne dopasowane do czasu i miejsca najwygodnieszego dla menedżera

zapytaj o szczegóły: KONTAKT)

 

Prezentujemy przykładową listę realizowanych szkoleń dla kadry kierowniczej:

 

 • Narzędzia psychometryczne w procesie planowania ścieżek kariery i programów sukcesji
 • Komunikacja interpersonalna-narzędziem pracy menedżera
 • Asertywność w procesie zarządzania
 • Zarządzanie konfliktem
 • Integracja zespołów
 • Autoprezentacja menedżera- elementy wywierania wpływu społecznego
 • Profesjonalny wzierunek menedżera
 • Profesjonalne prowadzenie prezentacji biznesowych
 • Profesjonalne wystąpienia publiczne i prowadzenie spotkań biznesowych z progamem emisji głosu
 • Wywieranie wpływu głosem-techniki aktorskie
 • Style kierowania w praktyce
 • Delegowanie zadań i uprawnień
 • Efektywne zarządzanie czasem w pracy menedżera
 • Zarządzanie sobą i zespołem
 • Budowanie efektywnego zespołu
 • Zarządzanie zmianą
 • Efektywne prowadzenie procesu oceny pracowników
 • Rozmowa sepracyjna z zwalnianym pracownikiem
 • Akademia Profesjonalnego Menedżera
 • Akademia Kierownika Produkcji
 • Akademia Zarządzania Zespołem
 • Certyfikacja Kierownika Produkcji
 • Certyfikacja Profesjonalnego Lidera
 • Skuteczne narzędzia psychologii w procesie zarządzania zespołem
 • Turdne sytuacje  w pracy menedżera
 • Savoir-vivre w biznesie
 • Międzykulturowe relacje biznesowe
 • Zarządzanie w środowisku multikulturowym
 • Zarządzanie Telepracownikami
 • Trening/wykład/event motywacyjny dla menedżerów
 • Trening antystresowy dla menedżerów

 

Przykładowe ogólne opisy szkoleń:

 

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PROCESIE ZMIANY

 

Każdy z nas jest w stanie przypomnieć sobie sytuację, w której doświadczył zmiany. Jakakolwiek zmiana, która była niespodziewana i dotknęła nas osobiście początkowo postrzegana była jako negatywna. Naturalnym wydaje się, że w mniejszym lub większym stopniu, ale zawsze przeciwstawiamy się zmianom.

Powody opierania się zmianom rzadko bywają logiczne, najczęściej bowiem dotyczą warstwy emocjonalnej wynikającej z braku komunikacji wewnątrz organizacji i jej kultury. Choć bywa, że opory mają swoje racjonalne uzasadnienie. Natężenie oporu przed zmianami bywa zmienne. Praktyka organizacji pokazuje, że jeśli znajdujemy się w fazie złości lub obwiniania nie jesteśmy w stanie skutecznie zarządzać zmianą. Musimy przenieść się na „słoneczne wzgórza”, zanim uda nam się przenieść innych w to samo miejsce.

Jeżeli proces ten nie jest kontrolowany to właśnie emocje i opór przed zmianą mogą stać się prawdziwą przyczyną konfliktu dlatego też, dynamiką zmian, nastrojów i emocji trzeba umiejętnie zarządzać.

 

Korzyści dla uczestników

 • Odkrywanie własnych zachowań – reagowanie na niespodziewaną, postrzeganą negatywnie zmianę
 • Sposoby przechodzenia przez „krzywą reakcji”
 • Budowanie strategii przeprowadzania pracowników przez zmiany

 

Korzyści dla firmy

 • Zwiększenie zaufania pracowników do organizacji
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia konfliktów

 

JAK PRZEŻYĆ I WYKORZYSTAĆ KONFLIKT

 

„Kiedy wreszcie spierające się siostry zgodziły się podzielić pomarańczę na dwie równe połówki jedna z nich wzięła swoją część, zjadła owoc i wyrzuciła skórkę, a druga wyrzuciła miąższ i dodała skórkę do ciasta...”

 

Konflikt nie zawsze jest destrukcyjną siłą prowadzącą do rozpadu. Istnienie różnic zdań może sprzyjać poprawie sytuacji w zespole i pojawieniu się nowych, niekiedy rewolucyjnych metod funkcjonowania. Konflikt jest nieunikniony, a w zależności od skuteczności zarządzania, jego efektem są zmiany na lepsze lub gorsze, obniżenie lub polepszenie efektywności pracy zatrudnionych. Wiele zależy tu od kierownika, którego obowiązkiem jest ograniczanie, wczesna identyfikacja i rozwiązywanie konfliktów, a w niektórych przypadkach pobudzanie ich.

 

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie możliwych do zastosowania technik rozwiązywania konfliktów
 • Umiejętne wykorzystanie w działalności służbowej niektórych elementów twórczego rozwiązywania problemów
 • Opanowanie umiejętności skutecznego zarządzania podległym personelem w oparciu o fundamentalne zasady komunikowania interpersonalnego – w tym o Analizę Transakcyjną
 • Identyfikacja osobistych technik radzenia sobie z emocjami i stresem w warunkach konfliktu

Korzyści dla firmy

 • Zwiększenie efektywności kadry w zarządzaniu zespołami pracowniczymi
 • Budowanie pozytywnej atmosfery i kultury pracy
 • Wykorzystanie trudnych sytuacji na rzecz pozytywnego funkcjonowania organizacji

 

 

WARSZTATY DLA PRZYSZŁEJ KADRY KIEROWNICZEJ CZYLI JAK ZARZĄDZAĆ PO AWANSIE

 

Szanowni Państwo, każdy z nas przeżył pierwszy dzień w pracy....

Potem był kolejny i kolejny i następny i tak dzień po dniu, aż do dziś. Jedną z cech charakteryzującą większość osób jest AMBICJA, która każe wytyczać nam własną ścieżkę kariery, a potem piąć się po szczeblach w górę. I w końcu nadchodzi dzień, w którym należy przygotować do zarządzania grupą osób.

Korzyści dla uczestników

 • Dylematy - jak się zachować w sytuacji, gdzie do tej pory byłeś/aś częścią zespołu teraz jesteś szefem...
 • Określenie czym jest skuteczne przywództwo
 • Wyznaczenie własnego stylu przywództwa
 • Rozwijanie kluczowych umiejętności przywódczych
 • Wskazanie zasad budowanie efektywnego zespołu
 • Opracowanie projektu dalszego rozwoju osobistego

Korzyści dla firmy

 • Doskonalenie pracowników przygotowywanych do awansu

Przygotowanie programów szkoleniowych opieramy o pogłębioną Analizę Potrzeb Szkoleniowych przeprowadzaną w firmie Klienta poznaj: JAK PRACUJEMY

 

Więcej informacji udzielą Państwu nasi konsultanci - kontakt.

 

 
Wszelkie prawa do stron Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu zastrzeżone.
Copyright CSiPB 2008