Untitled document
szkolenia, coaching, projekty HR - Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu
Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu - coaching, psychologia biznesu, szkolenia, ocena pracy
Forum dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii BiznesuCzat dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu

KLUB COACHA csipb.pl & wsb

Untitled document

 

KLUB COACHA
Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu & Wyższej Szkoły Biznesu

 Najważniejszymi celami Klubu Coacha są:


  • integracja środowiska Coachów pracujących różnymi stylami, metodami i modelami coachingowymi – tworzenie platformy wzajemnej inspiracji, sympatii i współpracy na rzecz promowania profesjonalnego coachingu w środowisku biznesowym, akademickim i lokalnym
  • rozwój profesjonalizmu i kompetencji Coachów poprzez ciągły rozwój osobisty, sprawdzone i użyteczne narzędzia pracy, superwizje prowadzonych procesów coachingowych
  • wymiana doświadczeń, oczekiwań, inspiracji i wyzwań między światem biznesu a środowiskiem Coachów.


Jedną z inicjatyw KLUBU COACHA jest organizacja cyklicznych spotkań oraz warsztatów, które służą wymianie doświadczeń i opinii oraz pozwalają uczestnikom na zagłębianie wiedzy dotyczącej coachingu, a także na nawiązanie kontaktów.

W ramach KLUBU COACHA działa również grupa superwizyjno - interwizyjna.

Celem spotkania grupy superwizyjno-interwizyjnej jest wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem procesów coachingowych oraz superwizja studium przypadku zgłoszonego przez uczestnika-praktykującego Coacha.

 

Profesjonalny rozwój menedżerów w projektach akademickich - publikacja dotycząca Akademii Profesjonalnego Coachingu oraz Klubu Coacha, która ukazała się Kompendium Szkolenia w Polsce 2010 Nowoczesnej Firmy

 

 

Poprzednie spotkania Klubu Coacha:

 

I SPOTKANIE KLUBU COACHA

I spotkanie Klubu Coacha odbyło się 27 marca 2010.

Patron medialny spotkania:

 

Tematem przewodnim spotkania były WARTOŚCI.

Warsztat wprowadzający w świat wartości "Świat wartości - fundamenty zmiany w procesie coachingu" poprowadzili Coachowie i Eksperci Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu. Poprzez praktyczne zadania mieliśmy możliwość pracy nad realnym projektem coachingu w firmie o zmieniającej się strukturze, gdzie wartości stanowiły fundamenty zmiany w przygotowywanym procesie coachingu.

Gość specjalny, himalaistka, uczestniczka trzech wypraw w najwyższe góry Świata – Pani Justyna Szepieniec, podczas sesji Business Coachingu "Sztuka wojny" pokazała nam jak odwagę, cierpliwość i siłę potrzebną do zdobywania szczytów przekłada na prowadzenie własnego biznesu.

Dzięki twórcy międzynarodowego portalu CoachingValley.com - Panu Witoldowi Reichhertowi, poznaliśmy metodologię i narzędzie FLOW - bezpieczną przestrzeń online, która strukturyzuje i wzbogaca relację między Coachem a Klientem.

Dziękujmy Państwu za wszystkie sugestie i za bardzo aktywny udział w spotkaniu.

Zapraszamy Państwa na stronę, gdzie mogą Państwo obejrzeć zdjęcia z I spotkania KLUB COACHA- Zdjęcia

 

II SPOTKANIE KLUBU COACHA

II spotkanie Klubu Coacha odbyło się 22 maja 2010.

Patroni:

 

Tematem przewodnim spotkania był Coaching kompetencyjny w obszarze zarządzania zmianą.

Poprzez sesję wprowadzającą „Czym jest superwizja sesji coachingowych?” dowiedzieliśmy się czym jest i jakie są rodzaje superwizji sesji coachingowej prowadzonej z Klientem oraz czym jest praca w grupie superwizyjno-interwizyjnej na podstawie modelu superwizji według M. Balinta.

Sesję Q&A Coaching - sesję pytań & odpowiedzi: „Nowy sposób na życie w Organizacji - pierwsze kroki Coacha” poprowadził gość specjalny Pani Dagmara Kuś - coach, trener kadry zarządzającej, absolwentka I edycji Akademii Profesjonalnego Coachingu. Pani Dagmara pokazała nam jaką drogę musiała pokonać od prób odnalezienia się jako Coach w organizacji poprzez wdrażanie idei coachingu wewnątrz Organizacji na podstawie swojego doświadczenia w pracy w branży finansowej.

Podczas sesji Kompetencji Coacha: „Coaching kompetencyjny w obszarze zarządzania zmianą” prowadzonej przez coachów i superwizorów Akademii Profesjonalnego Coachingu, poznaliśmy kluczowe kompetencje, które są niezbędne menedżerom zarządzania zmianą oraz  narzędzia, które możemy wykorzystać podczas pracy z klientami, w sesjach coachingowych dotykających obszaru zmiany.


Uczestnicy spotkania wzięli również udział w grupie superwizyjno-interwizyjnej, gdzie pod okiem doświadczonych coachów oraz w grupie innych coachów mieli możliwość superwizji swojego przypadku pracy z klientem. Poprzez superwizję uzyskali wsparcie, inspirację oraz  możliwość przyjrzenia się sobie w roli Coacha poprzez wymianę informacji zwrotnej na temat swojej praktyki. 

Zapraszamy Państwa na stronę, gdzie mogą Państwo obejrzeć zdjęcia ze spotkania KLUB COACHA - Zdjęcia

 

 

III SPOTKANIE KLUBU COACHA

III spotkanie Klubu Coacha odbyło się 19 czerwca 2010.

Patron spotkania:

 

Podczas spotkania dr Anna Kowalska, doktor socjologii, certyfikowany coach ICC, wykładowca Akademii Profesjonalnego Coachingu, manager personalny w Grupie PZU, współpracownik Extended DISC®  pokazała jak coach w swojej pracy może wykorzystać model i narzędzia Extended DISC® . Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z samym z modelem i narzędziami Extended DISC® oraz możliwościami wykorzystania Analizy Indywidualnej Extended DISC®. Praktyczne wykorzystanie narzędzi Extended DISC® zostało zaprezentowane na case study Grupy PZU.

20 uczestników spotkania otrzymało indywidualne badania narzędziem Extended DISC®. W oparciu o wypełnione kwestionariusze zostały przygotowane indywidualne poufne raporty, opisujące naturalny styl zachowania danej osoby (np. styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, czynniki motywujące).

Uczestnicy spotkania wzięli również udział w grupie superwizyjno-interwizyjnej, gdzie pod okiem doświadczonych Coachów mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z dotychczasowej pracy.

Zapraszamy Państwa na stronę, gdzie mogą Państwo obejrzeć zdjęcia ze spotkania KLUB COACHA- Zdjęcia

 

 

IV SPOTKANIE KLUBU COACHA

IV spotkanie Klubu Coacha odbyło się 15 stycznia 2011.

Pytaniem przewodnim spotkania było Jak pogodzić rutynowe zadania menedżera z rolą wspierającego coacha?

Gościem specjalnym spotkania był Maciej Bennewicz - socjolog, menedżer, trener posiadający ogromne doświadczenie w branży szkoleń skierowanych do businessu. Master Coach International Coaching Community. Doświadczony coach indywidualny i grupowy oraz autor wielu książek z obszaru coachingu, który poprowadził sesję: Narzędzia coachingowe w pracy menedżera.

Wśród uczestników spotkania rozlosowane zostały specjalne nagrody, m.in. publikacje „Life Coaching. Relacje w równowadze” oraz „Coaching Review”. Każdy z uczestników otrzymał również specjalną zniżkę na II Międzynarodową Naukową Konferencję Coachingu.

Zapraszamy Państwa na stronę, gdzie mogą Państwo obejrzeć zdjęcia ze spotkania KLUB COACHA - Zdjęcia

 

V SPOTKANIE KLUBU COACHA

V spotkanie Klubu Coacha odbyło się 28 maja 2011.

Pytaniem przewodnim spotkania było: Unikalność Twojego biznesu - Coachu, gdzie jest siła Twojej sprzedaży ?

Sesję Q&A Coaching: Unikalność Twojego biznesu - Coachu, gdzie jest siła Twojej sprzedaży? poprowadzili Katarzyna Ramirez-Cyzio, Mariusz Cyzio - coachowie, menedżerowie, trenerzy biznesu.

Dzięki inspirującemu warsztatowi poznaliśmy nowe, skuteczne podejście do sprzedaży usług coachingowych. Dowiedzieliśmy się również, co jest Naszą przewagą konkurencyjną w biznesie i jak korzystać ze swojej unikalności w budowaniu relacji z klientami.

Wśród uczestników spotkania rozlosowane zostały specjalne nagrody, m.in. publikacje „Life Coaching. Relacje w równowadze” pod redakcją Katarzyny Ramirez-Cyzio, „Coaching, Katalizator rozwoju organizacji” oraz „Coaching Review”.

 

 

Zapraszamy Państwa na stronę, gdzie mogą Państwo obejrzeć zdjęcia ze spotkania KLUB COACHA - Zdjęcia

 

VI SPOTKANIE KLUBU COACHA

 

VI spotkanie Klubu Coacha odbyło się 04 lutego 2012.

Tematem przewodnim spotkania był: Coaching jako inspiracje w rozwoju organizacji

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem coacha Marzeny Krzewińskiej, absolwentki Akademii Profesjonalnego Coachingu. Marzena przedstawiła napisane przez siebie kompedium "Coachem się jest, a nie bywa". Kompendium podkreśla ciągłość procesu stawania się coachem, rolę zaangażowania w tym procesie oraz istotną rolę ciągłego rozwoju, wypracowania narzędzi oraz czerpania pernamentnej inspiracji. Klubowicze otrzymali wskazówki, którymi winni się kierować na każdym etapie w procesie stawania się coachem. Wśród uczestników kolejnego spotkania Klubu Coacha rozlosujemy eBooki z Kompendium Marzeny Krzewińskiej.

Kolejna część poświecona była nawiązaniu współpracy pomiędzy Akademią Profesjonalnego Coachingu a Noble Manhattan Coaching- największą i najstarszą szkołą coachingu w Europie. Współzałożyciele Akademii dr Anna Syrek- Kosowska i Adam Stolarzewicz przedstawili możliwości międzynarodowych certyfikacji jakie otwierają się dzięki tej współpracy dla studentów i absolwentów Akademii Profesjonalnego Coachingu.

W praktycznej części Klubu Coacha superwizor Akademii Profesjonalnego Coachingu, doświadczony coach i manager Adam Stolarzewicz przedstawił klubowiczom jedno z narzędzi wykorzystywanych w procesach executive i business Coachngu- SlackMatrix. Uczestnicy otrzymali rozwiązanie, które wspierać może prowadzone sesje z managerami, poszukującymi inspiracji do dalszych zmian realizowanych w organizacjach (jak zwykle praktyczne narzędzia przedstawiane uczestnikom Klubu Coacha zawierają również możliwość ich bezpłatnego wykorzystania w prowadzonych przez klubowiczów sesjach).

Mając na uwadze ciągły proces doskonalenia coachów spotkanie zakończyło się rozlosowaniem wśród uczestników atrakcyjnych nagród książkowych:

- całkowitej nowości wydawniczej "Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu"- w książce tej czytelnicy znaleźć mogą m.in. przydatne opracowanie wdrożenia projektu Coachingu w firmie produkcyjnej przygotowane przez dr Annę Syrek- Kosowską, superwizora Akademii Profesjonalnego Coachingu, doświadczonego coacha oraz Hon Vice Presidenta The International Society for Coaching Psychology
- aktualnego numeru "Coaching Review- podejścia i modele w Coachingu"

Dodatkowo zwycięzcą ogłoszonego na Facebooku konkursu został Pan Mirosław Małek, który otrzymał książkę "Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu"

Zapraszamy Państwa na stronę, gdzie mogą Państwo obejrzeć zdjęcia ze spotkania KLUB COACHA - Zdjęcia

 

 

 

 
Wszelkie prawa do stron Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu zastrzeżone.
Copyright CSiPB 2008