Untitled document
szkolenia, coaching, projekty HR - Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu
Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu - coaching, psychologia biznesu, szkolenia, ocena pracy
Forum dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii BiznesuCzat dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu

Insights® Discovery™

Untitled document

Czym jest Insights®Discovery™?

 

Insights®Discovery™ to metoda diagnozująca i opisująca indywidualny styl funkcjonowania oraz jego konsekwencje dla interakcji zachodzących pomiędzy jednostką a jej środowiskiem zawodowym.

Może ona stanowić bazę do budowy kompleksowych rozwiązań w zakresie rozwoju indywidualnego oraz kształtowania efektywnych relacji interpersonalnych. Jest to przystępna, intuicyjna i wysoce skuteczna metoda, której kompleksowość odzwierciedla i umożliwia zrozumienie szerokiego spektrum zachowań ludzkich w sytuacjach zawodowych. Metodologia Insights®Discovery™ jest niezwykle elastyczna, co pozwala wykorzystać ją na każdym etapie działań podejmowanych przez organizację:

  • skutecznej rekrutacji,
  • zwiększaniu skuteczności sprzedaży,
  • podnoszeniu efektywności negocjatorów,
  • doskonaleniu wystąpień publicznych,
  • polepszaniu komunikacji w zespołach,
  • planowaniu ścieżek kariery,
  • badaniu predyspozycji zawodowych
  • efektywnemu budowaniu zespołów,
  • prowadzeniu procesów coachingowych,
  • outplacemencie

Obecnie programy Insights®Discovery™ z powodzeniem wykorzystywane są przez wiele przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, w różnym zakresie - zależnie od indywidualnych potrzeb organizacji.
Podstawą modelu Insights®Discovery™ jest teoria osobowości wybitnego szwajcarskiego psychologa Carla Gustava Junga. Model powstał w roku 1987, a jego autorem jest Andrew Lothian, znawca i wielki entuzjasta dzieł Junga, założyciel Insights Learning & Development Ltd., organizacji konsultingowej z siedzibą w Dundee, Szkocja.

Główna idea Insights®Discovery™ to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy. Insights®Discovery™ daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy i komunikacji, wartościach wnoszonych do zespołu, stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego. Punktem wyjścia dla analiz jest zatem jednostka oraz jej preferencje; połączone dane indywidualne dają ogólny obraz silnych i słabych stron zespołu, umożliwiając zbudowanie jedynej w swoim rodzaju strategii rozwoju organizacji. Model ukazuje trudności interpersonalne zespołów w kategoriach różnic typologicznych wskazując jednocześnie drogi modyfikacji zachowań jednostek w sytuacjach zawodowych.

 

4 energie kolorystyczne Insights

 

Insights®Discovery™ przekłada język psychologii jungowskiej na język kolorów, symbolizujących określony zespół cech osobowości. Cztery energie kolorystyczne odzwierciedlają cztery style funkcjonowania, cztery typy behawioralne. Każdy z nas posiada pewną kombinację wszystkich energii kolorystycznych, jednak zawsze jeden kolor, dwa lub trzy są kolorami dominującymi i to właśnie one determinują komunikację oraz procesy decyzyjne. Dlatego też kwestionariusz Insights®Discovery™ może być doskonałym narzędziem badania predyspozycji zawodowych.

 Koło 72 typów Insights

 

Pełna typologia Insights®Discovery™ przedstawiona jest w formie Koła Insights i obejmuje 72 pozycje reprezentujące wszystkie możliwe kombinacje energii kolorystycznych. Model Koła 72 typów Insights stanowi pewną mapę, a poruszanie się po niej pozwala odkryć potencjalne implikacje płynące ze stylu funkcjonowania całych zespołów czy organizacji.

Parę słów o typologii jungowskiej

 

Metodologia Insights®Discovery™ wywodzi się z jungowskiej psychologii osobowości i bazuje na stworzonej przez Junga typologii. W oparciu o ten podział, Insights®Discovery™ wyróżnia osiem typów, za którymi stoją pewne charakterystyczne kompetencje psychologiczne. Model opisuje profil osobowości w ujęciu preferencji jungowskich Ekstrawersji-Introwersji, Myślenia-Uczuć oraz Doznań-Intuicji.

 

Postawa Ekstrawersji-Introwersji definiuje nasze zainteresowanie światem zewnętrznym rozumianym jako przeciwieństwo świata wewnętrznego, indywidualnego. Funkcja Myślenia-Uczuć determinuje nasz sposób wartościowania i podejmowania decyzji. Doznania-Intuicja to wymiar opisujący sposób absorbowania oraz przetwarzania informacji z otoczenia.

 

Wszystkie funkcje oraz postawy przedstawione są w formie koła, co znacznie ułatwia zrozumienie modelu oraz powiązań pomiędzy poszczególnymi typami a leżącymi u ich podstaw funkcjami opisanymi przez C.G. Junga.

 

 
Wszelkie prawa do stron Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu zastrzeżone.
Copyright CSiPB 2008