Untitled document
szkolenia, coaching, projekty HR - Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu
Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu - coaching, psychologia biznesu, szkolenia, ocena pracy
Forum dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii BiznesuCzat dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu

Full Circle Insights®

Untitled document Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu jest akredytowanym partnerem Insights® oraz posiada wszelkie uprawnienia do prowadzenia szkoleń, coachingu oraz interpretacji raportów Insights®. Oferujemy całą gamę skutecznych rozwiązań opartych na metodologii Insights®.

  • Chciałbym znaleźć praktyczne narzędzie, dzięki któremu moi pracownicy staną się bardziej efektywni – poznając lepiej samych siebie oraz sposób, w jaki są postrzegani przez otoczenie.
  • Chciałbym, aby nasi menedżerowie mieli większą świadomość własnego stylu zarządzania oraz wpływu jaki może on mieć na innych.
  • Chciałbym, aby moi pracownicy dowiedzieli się więcej o sobie i swoich współpracownikach, a następnie mogli wykorzystać tę wiedzę w praktyce i efektywniej ze sobą współpracować.
Profil Insights® Discovery Full Circle to idealne uzupełnienie Profilu Insights® Discovery™. To także kolejny krok na drodze do pogłębiania samoświadomości.

Profil Full Circle nadaje nnowy wymiar rozumieniu i percepcji siebie, badając wnikliwie jak nasze preferencje postrzegane są przez osoby ze środowiska zawodowego.

By otrzymać Profil Full Circle należy wypełnić Kwestionariusz Preferencji Insights® Discovery składający się z 25 zestawów stwierdzeń. Członkowie grupy feedbackowej (2-12 osób – współpracownicy, klienci, menedżerowie) wypełniają Kwestionariusz składający się z 10 zestawów stwierdzeń, mogą również za jego pośrednictwem dodać swoje komentarze.
Feedback może być anonimowy bądź imienny.

Rezultatem jest profil uwzględniający percepcję siebie oraz sposób postrzegania osoby badanej przez grupę feedbackową – zarówno ogółem jak i każdego respondenta z osobna. Platformą do zestawienia percepcji różnych osób jest system Insights® Discovery.

Profil Full Circle napisany jest łatwym i pozytywnym językiem co umożliwia o osobie badanej odkrycie jej silnych stron i sfer własnego rozwoju oraz wpływu jaki mogą one mieć na jej relacje zarówno w środowisku zawodowym jak i w życiu prywatnym.

Profil Full Circle zaprojekktowany jest tak, aby wspierać i rozwijać komunikację jeden na jeden oraz dialog wewnątrz zespołu.

Profil Full Circle ułatwia codzienny proces udzielania i przyjmowania feedbacku, inspirując osobę badaną do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu podniesienie efektywności relacji ze współpracownikami.

Profil Full Circle dostępny jest w komplecie z Podręcznikiem Full Circle, zawierającym wiele praktycznych wskazówek, ćwiczeń i pomysłów, pomagających osobie badanej w pełni wykorzystać informacje zawarte w Profilu.

Łączne wykorzystanie Profilu i Podręcznika Full Circle wspomaga rozwój poszczególnych osób oraz całych zespołów umacniając relacje interpersonalne w środowisku zawodowym.

Podsumowanie Profil Insights® Full Circle

  • Full Circle umożliwia osobie badanej zgłębić wiedzę na temat samego siebie
  • Pozwala zwiększyć wgląd w siebie i zrozumieć wpływ własnego stylu funkcjonowania na innych ludzi
  • Full Circle stanowi bezpieczną bazę do planowania i rozwoju dla poszczególnych osób oraz całych zespołów
  • Może być wykorzystywany do budowania relacji wewnątrzzespołowych oraz jeden na jeden
  • Podręcznik Full Circle przyśpiesza i ułatwia proces nauki
W przypadku jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami - tel. 668 195 211 lub email: biuro@csipb.pl
 
Wszelkie prawa do stron Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu zastrzeżone.
Copyright CSiPB 2008