Untitled document
szkolenia, coaching, projekty HR - Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu
Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu - coaching, psychologia biznesu, szkolenia, ocena pracy
Forum dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii BiznesuCzat dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu

Untitled document

e-Learning

Untitled document

To coraz modniejsze w ostatnich latach słowo, zaczyna się pojawiać w artykułach prasowych, na kartach ofert szkoleniowych a także podczas różnego rodzaju rozmów poświęconych szeroko pojętej edukacji.

Czym jednak e-learning jest na prawdę?

E-learning jest jednym z narzędzi pozwalających na przekazywanie wiedzy, trenowanie umiejętności czy też kształtowanie określonych zachowań i postaw u osoby uczącej się. Jedną z lepszych definicji e-learningu podaje Cornelia Weggen, analityk z WR Hambrecht & Co: "e-learning to dostarczanie treści poprzez wszelkie media elektroniczne, w tym Internet, intranety, extranety, przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo, telewizję interaktywną oraz CD-ROMy". Zgodnie z tą definicją e-learningiem określa się wszelkie metody dydaktyczne, które wykorzystują najnowsze osiągnięcia technologiczne związane z przekazem tekstu, obrazu i dźwięku. Jeszcze kilka lat temu e-learning zarezerwowany był jedynie dla tych firm, które posiadały najnowsze (często bardzo kosztowne) wyposażenie w postaci drogich komputerów, systemów łączności telewizyjnej itp. Szybki rozwój nowoczesnej technologii spowodował, że w ciągu tych kilku lat w większości naszych firm pojawiły się komputery umożliwiające zastosowanie tych narzędzi do procesu edukacji pracowników. Obecnie w zdecydowanej większości firm można z powodzeniem stosować już ten sposób interaktywnej nauki. E-learning jest więc formą nauki, która umożliwia korzystanie z szerokiego spektrum metod oddziaływania na osobę uczącą się: tekst, obraz, dźwięk, animacje i sekwencje wideo (a w niedalekiej przyszłości również dotyk i smak). Fakt, że dzisiejsze komputery osobiste stojące na biurkach naszych pracowników umożliwiają dostarczanie tych wszystkich treści spowodował, że e-learning stał się możliwy na większości stanowisk pracy. W obecnej chwili e-learning to głównie cztery formy nauki:

 • prezentacje,
 • instruktaże,
 • symulacje
 • testy.

Istnieją określone zasady stosowania powyższych form. Prezentacje są dobre w przypadku omawiania np. nowego produktu, nowej misji firmy, składają się ze starannie opracowanych graficznie, urozmaiconych stron prezentujących dane zagadnienie. Instruktaż, to bardziej skomplikowana forma, której celem jest nie tylko przekazanie wiedzy na dany temat , ale również jej pełne zrozumienie. Symulacje, z kolei, pozwalają wypróbować zdobywaną wiedzę i umiejętności w bezpiecznym środowisku, gdzie popełnienie błędu nie rodzi żadnych konsekwencji. Częstą formą szkoleń e-learningowych są też testy. Bogactwo obecnych aplikacji jest ogromne: możemy spotkać testy wielokrotnego wyboru, typu prawda-fałsz, drud and drop, pytania i zadania otwarte, na które odpowiada system lub koordynujący proces nauki trener.

Wykorzystywanie nowoczesnych programów w e-learningu ma jeszcze jedną zaletę: możliwość konstruowania etapów nauki, która z punktu widzenia struktury naszego umysłu pozwala na najefektywniejsze zapamiętywanie poznanego materiału (techniki „od ogółu do szczegółu", „mind mapping" etc.) Do innych korzyści przemawiających za wykorzystywaniem tej formy nauki możemy zaliczyć:

 • zwielokrotnienie poziomu zapamiętanej informacji poprzez możliwość oddziaływania zarówno przez obraz, tekst jak i dźwięk co powoduje
 • zwieloktrotnienie poziomu zapamiętanej informacji
 • możliwość uczenia na odległość - co przynosi oszczędności związane z transportem na miejsce szkolenia, pomieszczeniami szkoleniowymi,
 • likwidacja tzw. absencji szkoleniowej pracownika - moduły e-learningowe uczą nas w miejscu pracy a nawet w domu.
 • dopasowania tempa przyswajanych informacji do indywidualnych potrzeb, każdy z nas w innym czasie zapamiętuje dany materiał, każdy potrzebuje innej liczby powtórzenia danej czynności przed jej bezbłędnym wykonaniem - narzędzia e-learningowe dają nam pełną swobobodę w dopasowaniu czasu nauki oraz tempa do własnych predyspozycji
 • wyrównania poziomu wiedzy wszystkich lub wybranych pracowników firmy
 • szybkie wdrażanie nowych pracowników (nawet przy dużej rotacji kadry)
 • wzrost zmotywowania pracowników do samorozwoju i kształcenia
 • stworzenie znaczącej przewagi nad konkurencją

Jednakże nawet najdoskonalej skonstruowany moduł e-learningowy nie obędzie się bez fizycznego kontaktu trenera z uczniem. Dlatego w rozbudowanych platformach e-learningowych stosuje się rozwiązania wykorzystujące systemy videokonferencji. Są to jednak rozwiązania bardzo kosztowne. W chwili obecnej największą popularnością cieszą się tzw. Metody blended learning (mieszanej nauki). Tego typu metody wykorzystują tradycyjne formy szkolenia takie jak warsztat, sesje ćwiczeniowe, seminaria z modułami e-learningowymi.

Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu podczas prowadzonych dla Państwa projektów szkoleniowych wykorzystuje metody blended learningu (zobacz Nasze metody pracy) wprowadzając narzędzia e-learningu podczas trzech faz projektu szkoleniowego:

 • Faza I - e-learningowe przygotowanie do szkolenia Na tym etapie przygotowujemy uczestników na poziomie wiedzy - wykorzystując narzędzia e-learningu przekazujemy uczestnikom (wykorzystując tekst, obraz, dźwięk, sekwencje wideo) niezbędną wiedzę, która umożliwi na etapie warsztatu posługiwanie się określonymi umiejętnościami.
 • Faza II - Etap wzmacniania postaw z wykorzystaniem e-learningu Symulacje e-learningowe, którym poddawani są uczestnicy szkolenia pozwalają na kształtowanie określonych przez zlecającą nam szkolenie firmę postaw pracowników. Na tym etapie następuje również rekapitulacja i utrwalanie materiału szkoleniowego.
 • Faza III - Test e-learningowy Ta faza pozwala na ocenę efektywności szkolenia za pomocą e-learningowych testów wielokrotnego wyboru, testów prawda-fałsz oraz pytań otwartych i zamkniętych. Nasze doświadczenie wskazuje, że jest to również kolejne wzmocnienie poznanych podczas całego szkolenia elementów wiedzy, umiejętności oraz utrwalenie prawidłowych postaw.

Stosowanie tego typu rozwiązań powoduje, że jesteśmy w stanie zaproponować Państwu nasze rozwiązania w cenie tradycyjnych projektów szkoleniowych (przy wielokrotnie wyższym poziomie efektywności szkolenia). Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące e-learningu prosimy o kontakt: poczta@csipb.pl Już wkrótce na naszym stronach umieścimy przykładowe testy e-learningowe. Zapraszamy serdecznie!

Adam Stolarzewicz - ekspert Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu

 

 
Untitled document
WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Insights Discovery

Professional Coaching Academy

Akademia Profesjonalnego Coachingu

Professional Coaching Academy

Untitled document
Wszelkie prawa do stron Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu zastrzeżone.
Copyright CSiPB 2008