Untitled document
szkolenia, coaching, projekty HR - Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu
Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu - coaching, psychologia biznesu, szkolenia, ocena pracy
Forum dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii BiznesuCzat dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu

Dyrektor Personalny na Polskę Hager Group

Untitled document Jaka jest rola HR-u w wprowadzaniu innowacji w firmie? 

 

O odpowiedź zapytaliśmy Panią Agnieszkę Chmiel - Dyrektora Personalnego na Polskę Hager Group.

"Innowacyjność lub czasami kreatywność to w większości nowoczesnych organizacji jedne z najważniejszych oczekiwanych kompetencji czy też zachowań. Także w grupie Hager „ innovative" to jedna z sześciu wartości naszej organizacji, stojąca w równym szeregu, a może nawet nieco z przodu, przy: profesjonalizmie, orientacji na klienta, lojalności, przedsiębiorczości oraz pracy zespołowej. Jednakże istnieje spora różnica pomiędzy kreatywnością a innowacyjnością. Osobiście bliska jestem podejściu G.S. Altshuller do definicji innowacji, który dostrzegł konieczność zachodzenia procesów twórczych i podkreślał związek innowacji z kreatywnością. Innowacja według niego jest złożonym zjawiskiem i zbiorem umiejętności, odmiennym sposobem organizowania, syntezy i wyrażania wiedzy, postrzegania świata i tworzenia nowych idei, perspektyw, reakcji i produktów.

Jakkolwiek nadanie innowacyjności statusu wartości pożądanej w firmie to dopiero początek drogi. W zakresie działań HR nierozłącznym elementem staje się proces zarządzania talentami, który zwykle wymienia się wśród najważniejszych światowych trendów jakie będą wpływać na politykę rozwoju zasobów ludzkich w najbliższych latach. Warto podkreślić, że chociaż nie wszyscy pracownicy są uczestnikami programu rozwoju talentów, bo przecież nie każdy może być czy jest „gwiazdą", to jednak dokonują się zmiany globalnego podejścia do procesu zdobywania wiedzy, w kierunku organizacji uczącej się. Z obserwacji śmiało mogę stwierdzić, że pracownicy określane mianem „Talentów" są to osoby otwarte, twórcze, nastawione na współpracę, myślące w kategoriach firmy i przyjmujące odpowiedzialność za całościowy jej rozwój, mając na uwadze nie tylko swój osobisty cel. Dlatego osoby o dużym potencjale, które firma rozwija w szczególny sposób, są siłą napędzającą rozwój całej organizacji i poszczególnych jej członków. Tacy pracownicy są otwarci na nowe wyzwania oraz wykazują chęć poszerzania własnej wiedzy, a także dzielenia się nią z innymi.

Z rozmów ze specjalistami z dziadziny HR wynika jednak, iż programy rozwoju talentów mogą wzbudzać wiele kontrowersji, niedopowiedzeń i niemiłych niespodzianek. Jednym z głównych zagrożeń, jest niebezpieczeństwo wystąpienia frustracji u osób uczestniczących w programie rozwoju talentów, kiedy pracownik nie ma możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. W sytuacji kiedy stworzymy z pozoru najlepszy nawet system wyłaniania naszych talentów, damy im następnie szerokie możliwości rozwoju poprzez różna, niejednokrotnie kosztowne formy doskonalenia, obiecując im „złote góry" w postaci np. przyszłych awansów, a będą to niestety obietnice bez pokrycia, wówczas zostaniemy z grupą zdemotywowanych, dobrze wykształconych, z olbrzymim potencjałem osób, które pewnie szybko poszukają nowych wyzwań ale poza naszą organizacją. Takie projekty mają tylko i wyłącznie szansę powodzenia jeśli są częścią globalnego podejścia organizacji do tematu rozwoju firmy i jej aspiracji na przyszłość, a rozwój kompetencji pracowników jest odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stoi organizacja.

Dlatego firma powinna posiadać konkretne plany dotyczące osób o najwyższym potencjale, które uczestniczą w tego typu działaniach rozwojowych. Każdorazowo powinien być to wynik przemyślanej strategii firmy, w której dział HR jest partnerem biznesowym; strategii, w której poprzez innowacyjne działania firma osiąga wysokie wyniki a nawet odkrywa nowe horyzonty w biznesie."

 Wywiad został opublikowany w Forum HR - DZIENNIK (13 październik 2008)

 

 
Untitled document
WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Insights Discovery

Professional Coaching Academy

Akademia Profesjonalnego Coachingu

Professional Coaching Academy

Untitled document
Wszelkie prawa do stron Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu zastrzeżone.
Copyright CSiPB 2008