Untitled document
szkolenia, coaching, projekty HR - Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu
Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu - coaching, psychologia biznesu, szkolenia, ocena pracy
Forum dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii BiznesuCzat dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu

Dyrektor Personalny Constar SA

Untitled document

Dorota Senator - dyrektor personalny Constar S.A. Ekspert w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Jak recesja wpływa na politykę szkoleniową dużych firm?

Polityka polskich przedsiębiorstw w zakresie szkoleń jest bardzo zróżnicowana. Wynika to zarówno z recesji i związanych z tym problemów finansowych firm, jak i ze zróżnicowanego poziomu organizacyjnego polskich przedsiębiorstw. Recesja ma wpływ na wszystkie firmy, ale najbardziej dotknięte są nią te, które zbyt mało inwestowały w swoich pracowników - nie zdołały przygotować kadr na wyzwania płynące z rynku oraz zabezpieczyć się przed odchodzeniem najlepszych pracowników. Z takich firm, w obliczu ich pierwszych trudności, odeszli ludzie cenni a nie mający już szans na dalszy rozwój i mogący rozwijać się bez przeszkód gdzie indziej, zabierając ze sobą całą wiedzę i doświadczenie. Przewaga konkurencyjna firmy, tkwiąca w pracownikach, znalazła się więc w innych przedsiębiorstwach, często stanowiących bezpośrednią konkurencję dla poprzedniego pracodawcy.

Jak podzieliłaby Pani polskie firmy biorąc pod uwagę świadomość konieczności rozwoju pracowników?

Polskie firmy podzieliłabym na:

  • takie, które dopiero zaczynają dostrzegać wartość szkoleń - są na początku drogi takie, które w sposób systemowy planują budżet i tematykę szkoleń dla różnych grup pracowniczych oraz
  • takie, które osiągnęły najwyższy poziom zarządzania, ich pracownicy systematycznie szkolili się przez ostatnie lata, a obecnie poszukują nowych dróg rozwoju poprzez szkolenia bardzo „nietypowe", nowatorskie a przez to niezwykle ciekawe - np. "Myślenie globalne", „Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym" czy oferujące wiedzę, profilujące postawy oraz ćwiczące praktyczne umiejętności z zakresu inteligencji emocjonalnej.

Możliwość poznania i przyswojenia takiej wiedzy przygotuje naszą kadrę do równej walki w globalnym społeczeństwie i skuteczne działania biznesowe w środowisku pracy.

Jednakże w obecnej sytuacji ekonomicznej, większość firm ogranicza w znaczący sposób budżet na szkolenia.

Prawidłowość „cięcia" kosztów jest taka: najpierw zmniejsza się wydatki na reklamę, potem zaś na rekrutację i szkolenia. Jest to założenie błędne z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ to właśnie recesja powinna być okresem zwiększania inwestycji w pracowników i ostrej walki konkurencyjnej o najlepszych pracowników. Gwarantuje to możliwość pozyskiwania najlepszych kandydatów z rynku oraz wykorzystanie czasu na uzupełnianie wiedzy naszych pracowników, pracę na zmianę ich postaw oraz wyposażenie ich w określone umiejętności, pożądane dla firmy.

Na jakie szkolenia wedługa Pani (dyrektora personalnego dużej firmy produkcyjnej) powinny zwracać uwagę właśnie firmy produkcyjne?

Działy personalne firm produkcyjnych muszą zwracać baczniejszą uwagę na wszelkie metody szkoleń i coaching'u dostarczające wiedzy i nowinek dotyczących określonej branży, w tym rozwoju technologii, zmieniające postawy pracowników w zakresie pracy zespołowej i identyfikacji z firmą oraz rozwijające umiejętności interpersonalne pracowników.

W jaki sposób wybrać firmę szkoleniową?

Pierwotnym kryterium mającym wpływ na wybór firmy szkoleniowej jest produkt przez nią oferowany, tj. program szkolenia, traktujący w sposób wyczerpujący potrzeby szkoleniowe pracowników. Istotnym przy tym elementem jest osoba trenera (doświadczenie, umiejętności, wiarygodność) oraz cena. Niebagatelne znaczenie ma proponowany sposób oceny efektywności szkolenia - w sposób wymierny pokazujący różnicę w wiedzy, postawach i umiejętnościach z przed- i po- szkoleniu. Rynek szkoleń, tak jak rynek wszystkich usług, musi kierować się przede wszystkim coraz bardziej rosnącymi wymaganiami swoich klientów , tzn. dostarczać usług na najwyższym poziomie przy rozsądnych cenach. Przy ostrej konkurencji, na rynku znajdą miejsce tylko najlepsi i wiarygodni partnerzy.

Dziękujemy Pani za rozmowę i życzymy dalszych tak wspaniałych sukcesów.

 

 
Untitled document
WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Insights Discovery

Professional Coaching Academy

Akademia Profesjonalnego Coachingu

Professional Coaching Academy

Untitled document
Wszelkie prawa do stron Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu zastrzeżone.
Copyright CSiPB 2008