Untitled document
szkolenia, coaching, projekty HR - Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu
Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu - coaching, psychologia biznesu, szkolenia, ocena pracy
Forum dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii BiznesuCzat dla uczestników szkoleń Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu

Dzielimy się wiedzą

Badania predyspozycji zawodowych

Untitled document

W obecnej dobie globalizacji, kiedy firmy i korporacje dostarczają podobnych produktów i usług - przewaga konkurencyjna staje się coraz częściej wynikiem przemyślanego inwestowania w kapitał ludzki.

Untitled document

Kluczem do pozyskania i utrzymania pracowników w firmie jest poznanie ich predyspozycji, kompetencji, cech osobowościowych. Dzięki dopasowaniu ludzi i kultury organizacyjnej możliwe jest osiąganie celów biznesowych przy równoczesnym motywowaniu pracowników i osiąganiu przez nich celów zawodowych i osobistych. Badania predyzpozycji zawodowych wspomagają te procesy

Czemu służą?

Badanie predyspozycji zawodowych służy obiektywnej ocenie i analizie cech osobowości, predyspozycji zawodowych lub sposobów zachowań pracowników różnego typu stanowisk pracy, w szczególności specjalistycznych, kierowniczych i administracyjnych.Pozwalają ocenić potencjał kadry pracowniczej.Dzięki zastosowanym technikom i metodom badań pozwalają przygotować precyzyjny profil osobowościowy i wytyczne do przygotowania ścieżki kariery.

Badania predyspozycji kadry można wykorzystać na etapie:

  • rekrutacji i selekcji personelu
  • planowania polityki szkoleniowej
  • planowania ścieżek kariery
  • oceny 360 stopni
  • projektowania działań rozwojowych: coachingu indywidualnego i zespołowego
  • samorozwoju i self-coachingu
Pozwalają na poznanie własnych mocnych stron oraz obszarów wymagających rozwoju. W jaki sposób są prowadzone badnia predyspozycji kadry?

 

Badanie predyspozycji może mieć charakter indywidulanych lub grupowych testów psychologicznych oraz testów sytuacyjnych, a także pogłębionych wywiadów biograficnzych i behawioralnych. Testy psychologiczne wykorzystwane w badaniach są licencjonowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Badania są przygotowywane zgodnie z zdefiniowanymi potrzebami klientów i mogą być złożóne z kilku lub kilkudzięsięciu testów w zalezności od określonych stanowisk pracownicznych. Badania prowadzoną mogą być w firmie lub w dowodlnym wskazanym przez klienta miejscu. Możliwe jest także badanie indywidulane poprzez Internet (wymaga potwierdzenia). Ocena potencjału kadry zawsze prowadzona jest przez psychologa biznesu. Wyniki badań mogą przyjąć formę profilu zawierającego szczegółowy opis pracownika, jego potencjału, predyspozycji osobowościowych oraz obszarów rozwoju W przypadku badań grupowych - można otrzymać profil indywidualny oraz porównania wewnątrz grupowe w formie raportu. Raport zawiera porówniania pomiędzy poszczeólnymi badanymi pod względem wskazanych przez zamawiającego cech. Porównania międzygrupowe ułatwiają wybór osób o najwięksyzm potencjale rozwojowym.

Dodatkowo !!!

Proponujemy poszerzenie badania potencjału i predyspozycji kadry pracowników poprzez wykorzystanie kompleksowych narzędzi psychometrycznych:

Extended DISC  oraz Insights Discovery - zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem obu narzędzi-kliknij na logo w menu obok.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu:  biuro@csipb.pl lub (+48) 502 117 171

 

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 
Untitled document
WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Insights Discovery

Professional Coaching Academy

Akademia Profesjonalnego Coachingu

Professional Coaching Academy

Untitled document
Wszelkie prawa do stron Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu zastrzeżone.
Copyright CSiPB 2008